Jdi na obsah Jdi na menu
 Přírodní rezervace Rovná hora

Přírodní rezervaci Rovná hora (12 ha.-byla vyhlášena v roce 1998.) tvoří louky a pastviny na silně svažitých pozemcích, ležící asi 1,3 km severně od obce Lhotka. Lokalita je cenná vzhledem k bohatému výskyty ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů a je hodnotná i z krajinářského hlediska. Ze vzácnějších teplomilných druhů rostlin roste například sveřep vzpřímený, ožanka kalamandra, bílojetel něměcký, oman vrbolistý, divizna rakouská, hlaváč žlutavý, chrpa luční, hořec brvitý, hořec křížatý, koniklec velkokvětý, starček přímětník, růže galská a kosatec různobarvý.

Obrazek

Lokalita je ale významná především výskytem ohrožených druhů motýlů, jako je modrásek hnědoskvrnný, modrásek podobný, modrásek jetelový, modrásek bělopásný, modrásek vikvicový, ohniváček černočárný, otakárek fenyklový a ovocný, soumračník černohnědý, hnědásek černýšový, okáč voňavkový a okáč metlicový. Z dalších vzácných druhů hmyzu se zde vyskytuje kudlanka nábožná, křižák pruhovaný a velmi vzácný starobylý druh mravence, který je známý pouze z několika lokalit v Evropě.


Obrazek

Půdy jsou kamenité, jílovitohlinité, místy je obnažen skelet. Území je vedeno jako bezlesí. Je však z části zarosteno ptačím zobem, trnkou obecnou, sídou krvavou, hlohem a růží šípkovou.

Obrazek